Thông tư 83/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 83/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 83/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 22/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội

Mục lục Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH ...
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với kinh phí hỗ trợ ...
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 83/2020/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 83/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 83/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 83/2020/TT-BTC

Đang cập nhật