Công văn 11742/BTC-ĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 11742/BTC-ĐT

Tiêu đề: Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 11742/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn Ngày ban hành: 25/09/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Công văn 11742/BTC-ĐT về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

 • Số: 11742/BTC-ĐT V/v tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN lũy kế 8 tháng và ước thực hiện 9 tháng ...
 • I. Về kế hoạch và tình hình phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2020:
 • 1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2020 là 631.529,49 tỷ đồng; bao gồm:
 • 2. Về tình hình triển khai phân bổ kế hoạch vốn giao trong năm 2020 cho các dự án của các Bộ, cơ quan ...
 • II. Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN:
 • 1. Về giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài chuyển sang năm 2020:
 • 2. Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2020:
 • 3. Nguyên nhân chậm thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công:
 • III. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện và giải ...
 • IV. Kiến nghị của Bộ Tài chính:
 • V. Về chế độ báo cáo:
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 11742/BTC-ĐT để xử lý:

Tin tức về Công văn 11742/BTC-ĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 11742/BTC-ĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 11742/BTC-ĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 11742/BTC-ĐT

Đang cập nhật