Quyết định 1499/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1499/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1499/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/10/2020 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1499/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH ...
  • Điều 1. Tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện ...
  • Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm:
  • Điều 3. Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao tại ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • PHỤ LỤC I BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2021 CỦA BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC DO CHÍNH ...
  • PHỤ LỤC II BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2021 CỦA CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, CẤP ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1499/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1499/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1499/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1499/QĐ-TTg

Đang cập nhật