Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH

Tiêu đề: Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH về rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 4046/BGDĐT-GDĐH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Văn Phúc Ngày ban hành: 08/10/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH về rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học hệ chính quy năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số: 4046/BGDĐT-GDĐH V/v rà soát, chấn chỉnh công tác tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH để xử lý:

Phân tích chính sách về Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4046/BGDĐT-GDĐH

Đang cập nhật