Thông tư 121/2020/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 121/2020/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 121/2020/TT-BQP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành Số hiệu: 121/2020/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Ngô Xuân Lịch Ngày ban hành: 08/10/2020 Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 121/2020/TT-BQP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành, liên tịch ban hành

 • THÔNG TƯ BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG BAN ...
 • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 127 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ...
 • Điều 2. Bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ...
 • Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2020.
 • Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, tổ chức ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ TOÀN BỘ
 • 1. Lĩnh vực quốc phòng
 • 2. Lĩnh vực Cảnh sát biển
 • 3. Lĩnh vực Dân quân tự vệ; Giáo dục Quốc phòng và An ninh
 • 4. Lĩnh vực lực lượng Dự bị động viên
 • 5. Lĩnh vực Quản lý bộ đội, rèn luyện kỷ luật
 • 6. Chức năng, nhiệm vụ
 • 7. Lĩnh vực Tài chính
 • 8. Lĩnh vực Cán bộ - Chính sách
 • 9. Lĩnh vực khen thưởng
 • 10. Lĩnh vực công tác kỹ thuật
 • 11. Lĩnh vực công tác hậu cần - quân y
 • 12. Lĩnh vực Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng
 • 13. Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường
 • 14. Hành chính - Văn thư - Bảo mật
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ MỘT PHẦN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 121/2020/TT-BQP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 121/2020/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 121/2020/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 121/2020/TT-BQP

Đang cập nhật