Quyết định 2832/QĐ-TĐC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2832/QĐ-TĐC

Tiêu đề: Quyết định 2832/QĐ-TĐC năm 2019 về Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Số hiệu: 2832/QĐ-TĐC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Trần Văn Vinh Ngày ban hành: 31/12/2019 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2832/QĐ-TĐC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2832/QĐ-TĐC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2832/QĐ-TĐC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2832/QĐ-TĐC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2832/QĐ-TĐC

Đang cập nhật