Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT

Tiêu đề: Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT năm 2020 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 4295/BGDĐT-TĐKT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Ngô Thị Minh Ngày ban hành: 19/10/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT năm 2020 về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • Số: 4295/BGDĐT-TĐKT V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm ...
 • DANH MỤC TIÊU CHÍ THI ĐUA KHỐI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 • 1. Nhiệm vụ 1: Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non - phổ thông
 • 2. Nhiệm vụ 2: Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
 • 3. Nhiệm vụ 3: Nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo ...
 • 4. Nhiệm vụ 4: Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh
 • 5. Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học
 • 6. Nhiệm vụ 6: Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục
 • 7. Nhiệm vụ 7: Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
 • 8. Nhiệm vụ 8: Tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục đào tạo
 • 9. Nhiệm vụ 9: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
 • 10. Giải pháp 1: Hoàn thiện thể chế, tăng cường công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra về ...
 • 11. Giải pháp 2: Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục
 • 12. Giải pháp 3: Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo
 • 13. Giải pháp 4: Công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục
 • 14. Giải pháp 5: Công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT để xử lý:

Tin tức về Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4295/BGDĐT-TĐKT

Đang cập nhật