Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Số hiệu: 24/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Lê Quang Tiến Ngày ban hành: 30/10/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 24/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 46/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

  • Điều 1. Bổ sung một số nội dung tại Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật