Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 44/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Văn Cần Ngày ban hành: 30/10/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp ...
 • Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 3. Phương thức phối hợp
 • Chương II NỘI DUNG, TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN
 • Điều 4. Nội dung phối hợp
 • Điều 5. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về đăng ký ...
 • Điều 6. Rà soát các quy định của pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với ...
 • Điều 7. Phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh
 • Điều 8. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đăng ký thế chấp quyền sử dụng ...
 • Điều 9. Phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện đăng ký thế ...
 • Điều 10. Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin về tình trạng pháp lý của tài sản đăng ký thế chấp
 • Điều 11. Thống kê, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật