Thông tư 13/2020/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2020/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 13/2020/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đoàn Thái Sơn Ngày ban hành: 13/11/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Lao động

Mục lục Thông tư 13/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2018/TT-NHNN NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2018 CỦA THỐNG ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2018/TT-NHNN
  • Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2020/TT-NHNN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 13/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2020/TT-NHNN

Đang cập nhật