Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau Số hiệu: 25/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Lê Văn Sử Ngày ban hành: 10/11/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Cà ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 11 năm 2020 và thay thế Quyết định số 29 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Phương châm và yêu cầu trong phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương II PHÒNG CHÁY RỪNG
 • Điều 5. Phương án, kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 6. Tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 7. Giữ nước phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 8. Cấp dự báo cháy rừng
 • Điều 9. Bảng tra cấp dự báo cháy rừng
 • Điều 10. Phương án, dự án phát triển rừng trên đất rừng dễ cháy
 • Điều 11. Quản lý vật liệu cháy và sử dụng lửa
 • Điều 12. Tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 13. Tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 14. Thông tin, liên lạc và trực phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 15. Công trình phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 16. Phương tiện, trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương III CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 17. Các biện pháp chữa cháy rừng
 • Điều 18. Xử lý tình huống khi cháy rừng xảy ra
 • Điều 19. Chỉ đạo và chỉ huy chữa cháy rừng
 • Điều 20. Xác định nguyên nhân gây cháy, thiệt hại do cháy rừng
 • Điều 21. Khắc phục hậu quả do cháy rừng
 • Chương IV HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG
 • Điều 22. Nội dung chi cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Điều 23. Mức chi cho người trực cháy và người được huy động tham gia chữa cháy rừng
 • Điều 24. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy rừng
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA ...
 • Điều 25. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 26. Công an tỉnh
 • Điều 27. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
 • Điều 28. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh
 • Điều 29. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh
 • Điều 30. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 25/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật