Quyết định 2837/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2837/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2837/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước Số hiệu: 2837/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Trần Tuệ Hiền Ngày ban hành: 13/11/2020 Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2837/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực: Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; An toàn, vệ sinh lao động được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC: BẢO HIỂM ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung 01 (một) thủ tục hành chính ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng ...
 • NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC ...
 • Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Phần II NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 • I. Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động
 • 1. Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng ...
 • 2. Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã ...
 • B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
 • * Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động
 • 1. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. Mã số TTHC: 2.000111.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2837/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2837/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2837/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2837/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2837/QĐ-UBND

Đang cập nhật