Hướng dẫn 33/HD-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 33/HD-VKSTC

Tiêu đề: Hướng dẫn 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 33/HD-VKSTC Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Hải Trâm Ngày ban hành: 18/11/2020 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Hướng dẫn 33/HD-VKSTC về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020
 • 1. Xây dựng báo cáo tổng kết
 • 2. Việc xét, khen thưởng năm 2020
 • 3. Việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến
 • 4. Thẩm quyền quyết định đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cuối năm
 • 5. Nhiệm vụ của cụm trưởng, khối trưởng
 • 6. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục I ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020
 • Phụ lục II BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, CỜ THI ĐUA CỦA NGÀNH KSND ...
 • Phụ lục III BẢNG XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC VKSND TỐI CAO, VKSND CẤP CAO ...
 • Phụ lục IV BẢNG XẾP LOẠI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CỦA CÁC VKSND TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 33/HD-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 33/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 33/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 33/HD-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 33/HD-VKSTC

Đang cập nhật