Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn Số hiệu: 144/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/12/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị định 144/2020/NĐ-CP quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn
 • Điều 4. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 5. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 6. Quyền, trách nhiệm của chủ địa điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 7. Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ ...
 • Chương II HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
 • Mục 1. TỔ CHỨC BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
 • Điều 8. Hình thức tổ chức biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 9. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 10. Điều kiện, thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này
 • Mục 2. TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN
 • Điều 11. Hình thức tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
 • Điều 12. Thông báo tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
 • Điều 13. Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn quy định tại ...
 • Mục 3. TỔ CHỨC CUỘC THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU
 • Điều 14. Hình thức tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
 • Điều 15. Thông báo tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
 • Điều 16. Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu quy định tại khoản 2 Điều 14
 • Mục 4. DỪNG HOẠT ĐỘNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, THU HỒI DANH HIỆU, GIẢI THƯỞNG, HỦY KẾT QUẢ CỦA CUỘC THI ...
 • Điều 17. Dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 18. Thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu ...
 • Mục 5. DỰ THI NGƯỜI ĐẸP, NGƯỜI MẪU Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 19. Điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
 • Điều 20. Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
 • Chương III LƯU HÀNH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CÓ NỘI DUNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT
 • Điều 21. Hình thức lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật
 • Điều 22. Điều kiện lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương ...
 • Điều 23. Lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại
 • Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung ...
 • Phụ lục
 • Điều 25. Phân phối bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật của tổ chức, cá nhân nước ngoài ...
 • Điều 26. Xuất khẩu, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điều 28. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 29. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01 V/v: Thông báo hoạt động biểu diễn nghệ thuật
 • Mẫu số 02 V/v: Đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật
 • Mẫu số 03 V/v: Chấp thuận tổ chức biểu diễn nghệ thuật
 • Mẫu số 04 V/v: Đề nghị tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
 • Mẫu số 05 ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI, LIÊN HOAN
 • Mẫu số 06 V/v: Chấp thuận tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn
 • Mẫu số 07 V/v: Đề nghị tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
 • Mẫu số 08 ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CUỘC THI
 • Mẫu số 09 V/v: Chấp thuận tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu
 • Mẫu số 10 Về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu
 • Mẫu số 11 V/v: Xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài
 • Mẫu số 12 Nộp lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 144/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 144/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật