Quyết định 652/QĐ-QLD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 652/QĐ-QLD

Tiêu đề: Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168 do Cục Quản lý dược ban hành Số hiệu: 652/QĐ-QLD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Vũ Tuấn Cường Ngày ban hành: 21/12/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 652/QĐ-QLD năm 2020 về danh mục thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 168 do Cục Quản lý dược ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 337 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký ...
  • Điều 2. Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở ...
  • PHỤ LỤC I. DANH MỤC 316 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC ...
  • PHỤ LỤC II. DANH MỤC 21 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 652/QĐ-QLD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 652/QĐ-QLD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 652/QĐ-QLD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 652/QĐ-QLD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 652/QĐ-QLD

Đang cập nhật