Công văn 10715/VPCP-NN

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 10715/VPCP-NN

Tiêu đề: Công văn 10715/VPCP-NN năm 2020 về Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 10715/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục Ngày ban hành: 22/12/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Công văn 10715/VPCP-NN năm 2020 về Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số: 10715/VPCP-NN V/v ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 10715/VPCP-NN để xử lý:

Tin tức về Công văn 10715/VPCP-NN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 10715/VPCP-NN

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 10715/VPCP-NN

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 10715/VPCP-NN

Đang cập nhật