Thông tư 141/2020/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 141/2020/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 141/2020/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Tô Lâm Ngày ban hành: 23/12/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Quốc phòng

Mục lục Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 3. Phụ lục
 • Chương II TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU ...
 • Điều 4. Tiêu chuẩn đối với cán bộ kiểm tra
 • Điều 5. Nhiệm vụ của cán bộ kiểm tra
 • Điều 6. Nhiệm vụ của Công an cấp xã
 • Điều 7. Nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy phụ trách công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn ...
 • Điều 8. Phân công cán bộ thực hiện kiểm tra
 • Chương III KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
 • Điều 9. Ban hành kế hoạch kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 10. Kiểm tra định kỳ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 11. Kiểm tra đột xuất về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Chương IV TẬP HUẤN, KIỂM TRA NGHIỆP VỤ KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
 • Điều 12. Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Điều 13. Kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • PHỤ LỤC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ BIỂU MẪU ...
 • Điều 14. Kinh phí bảo đảm tổ chức tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 141/2020/TT-BCA để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 141/2020/TT-BCA

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 141/2020/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 141/2020/TT-BCA

Đang cập nhật