Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 32/2005/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá kèm theo Quyết định 21/2004/QĐ-BTC và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kèm theo Quyết định 59/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 32/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm Ngày ban hành: 31/05/2005 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 32/2005/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá kèm theo Quyết định 21/2004/QĐ-BTC và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kèm theo Quyết định 59/2004/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  • Điều 1: Bổ sung khoản 4 Điều 6 của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành ...

Ngày 31/05/2005, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Quyết định 32/2005/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá kèm theo Quyết định 21/2004/QĐ-BTC và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán kèm theo Quyết định 59/2004/QĐ-BTC.

Bổ sung khoản 4 Điều 6 của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

“4. Miễn thi môn Tin học và môn Ngoại ngữ cho các đối tượng có Chứng chỉ kiểm toán viên”.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2005/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2005/QĐ-BTC

Đang cập nhật