Sắc lệnh 64

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 64

Tiêu đề: Sắc lệnh số 64 về việc thiết lập một Ban thanh tra đặc biệt do Chủ tịch Chính phủ lâm thời ban hành Số hiệu: 64 Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 23/11/1945 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 64 để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 64

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 64

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 64

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 64

Đang cập nhật