Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 139/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 139/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 13/06/2005 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 13/06/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 139/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

1. Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc đã được phê duyệt tại Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2003 và Quyết định này.

2. Căn cứ quy định hiện hành và thực trạng của doanh nghiệp, quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi bán cổ phần lần đầu tại từng công ty.

3. Chỉ đạo việc bán phần vốn nhà nước tại các công ty nhà nước đã cổ phần hoá mà xét thấy Nhà nước không cần nắm giữ.

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 139/2005/QĐ-TTg để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 139/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật