Sắc lệnh 56B

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 56B

Tiêu đề: Sắc lệnh số 56 về việc tạm hoãn thời hạn tiêu diệt những việc đăng ký quyền để đương ở các phòng trước bạ và điền thổ do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 56B Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 02/05/1946 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 56B để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 56B

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 56B

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 56B

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 56B

Đang cập nhật