Sắc lệnh 84B

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 84B

Tiêu đề: Sắc lệnh số 84B về việc tuyên dương công trạng trong quân đội do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 84B Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 29/05/1946 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 84B để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 84B

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 84B

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 84B

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 84B

Đang cập nhật