Quyết định 143/2005/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 143/2005/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 143/2005/QĐ-TTg về đề án tổng thể quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu đến 2010 và định hướng tới 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 143/2005/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 14/06/2005 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế

Mục lục Quyết định 143/2005/QĐ-TTg về đề án tổng thể quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu đến 2010 và định hướng tới 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 143/2005/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ ĐỀ ÁN TỔNG THỂ QUAN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tổng thể về quan hệ Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH ...
 • I. VỀ QUAN HỆ CHÍNH TRỊ, NGOẠI GIAO
 • II. VỀ CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
 • III. VỀ THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ
 • IV. VỀ HỢP TÁC PHÁT TRIỂN (ODA) VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)
 • V. VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
 • VI. VỀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC
 • VII. MỘT SỐ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
 • ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2015
 • I. KHÁI QUÁT VỀ LIÊN MINH CHÂU ѻU (EU)
 • 1. Tóm lược quá trình phát triển
 • 2. Vị thế mới của Liên minh châu Âu (EU)
 • 3. Chính sách kinh tế và thương mại của EU
 • II. QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN MINH CHÂU ÂU
 • 1. Quá trình phát triển
 • 2. Đánh giá tổng quát
 • 3. Tác động của EU-25 đối với Việt
 • III. CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Chủ trương chung
 • 2. Chủ trương đối với từng lĩnh vực
 • 3. Chủ trương đối với các nước thành viên lớn của EU có nhiều quan hệ với Việt Nam
 • 4. Các giải pháp lớn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 143/2005/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 143/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 143/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 143/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 143/2005/QĐ-TTg

Đang cập nhật