Sắc lệnh 35/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 35/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 35/SL sửa đổi điều 4 của Sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1946 do Chủ tịch Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 35/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 19/03/1947 Lĩnh vực: Quốc phòng
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 35/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 35/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 35/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 35/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 35/SL

Đang cập nhật