Sắc lệnh 50-SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 50-SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 50 về việc đặt hai thứ huy chương để thưởng cho quân đội hoặc dân quân tự vệ lập được nhiều thành tích chiến đấu: Huy chương Quân công và Huy chương chiến sĩ do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 50-SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 15/05/1947 Lĩnh vực: Quốc phòng, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 50-SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 50-SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 50-SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 50-SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 50-SL

Đang cập nhật