Sắc lệnh 70/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 70/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 70/SL về việc cử các khu trưởng, khu phó, chính trị viên các khu do Chủ tịch Chính phủ ban hành Số hiệu: 70/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 23/08/1947 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 70/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 70/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 70/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 70/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 70/SL

Đang cập nhật