Sắc lệnh 50/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 50/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 50/SL về việc tổ chức Bộ Quốc phòng do Chủ tịch nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 50/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 18/06/1949 Lĩnh vực: Quốc phòng, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 50/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 50/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 50/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 50/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 50/SL

Đang cập nhật