Sắc lệnh 7/SL

Click để xem chi tiết và Tải về Sắc lệnh 7/SL

Tiêu đề: Sắc lệnh số 7/SL về việc tổ chức Văn phòng các bộ và các cơ quan trực thuộc các bộ do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành Số hiệu: 7/SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban hành: 20/01/1950 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Sắc lệnh 7/SL để xử lý:

Tin tức về Sắc lệnh 7/SL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Sắc lệnh 7/SL

Đang cập nhật

Bình luận về Sắc lệnh 7/SL

Đang cập nhật

Án lệ về Sắc lệnh 7/SL

Đang cập nhật