Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Tiêu đề: Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990 Số hiệu: 46-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Võ Chí Công Ngày ban hành: 21/12/1990 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

 • LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 46-LCT/HĐNN8 NGÀY 21/12/1990 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NGHĨA VỤ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự
 • 1/ Điều 14 về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ, được sửa đổi, bổ sung như sau về thời ...
 • 2/ Đoạn 4 Điều 21 về trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc gọi công dân nhập ngũ, được ...
 • 3/ Điều 29 về những người được hoãn gọi nhập ngũ, được sửa đổi, bổ sung như sau: về những người được ...
 • 4/ Điều 32 về việc xuất ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ, được sửa đổi, bổ sung như sau: về việc xuất ngũ ...
 • 5/ Điều 38 về hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan và binh sĩ ở ngạch dự bị, được sửa đổi như sau: về hạn ...
 • 6/ Điều 39 về chia nhóm quân nhân dự bị nam giới, được sửa đổi như sau: về chia nhóm quân nhân dự bị ...
 • 7/ Bỏ khoản 3 Điều 40 về việc huấn luyện quân nhân dự bị ở nhóm C. Bỏ về việc huấn luyện quân nhân dự ...
 • Điều 2. Các Điều 69, 70, 71 về việc xử lý các vi phạm được thay bằng Điều 69 mới Điều 2. Các về việc ...
 • 8/ Điều 53 về quyền lợi của hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ, được sửa đổi, bổ sung như sau: về quyền lợi ...
 • 9/ Điều 54 về quyền lợi của gia đình quân nhân tại ngũ, được sửa đổi, bổ sung như sau về quyền lợi của ...
 • 10/Điều 55 về chế độ đối với hạ sĩ quan và binh sĩ xuất ngũ, được sửa đổi, bổ sung như sau về chế độ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990 để xử lý:

Tin tức về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1990

Đang cập nhật