Nghị định 43-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 43-CP

Tiêu đề: Nghị định 43-CP năm 1993 quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội Số hiệu: 43-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt Ngày ban hành: 22/06/1993 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị định 43-CP năm 1993 quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội

 • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.- Nghị định này quy định các chế độ bảo hiểm xã hội:
 • Điều 2.- Các chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại điều 1 Nghị định này được áp dụng dưới 2 hình thức: ...
 • Điều 3.- Điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội là thời gian đóng góp bảo hiểm xã hội, tuổi đời hoặc ...
 • Điều 4.- Quyền hưởng bảo hiểm xã hội bị tạm thời đình chỉ hoặc huỷ bỏ:
 • II. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP ỐM ĐAU
 • Điều 5.- Người lao động bị ốm đau, bị tai nạn (không phải tai nạn lao động) có xác nhận của y tế phải ...
 • Điều 6.- Lao động nữ có con thứ nhất, thứ 2 (trường hợp đặc biệt có hướng dẫn riêng), nếu con bị ốm đau ...
 • III. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP THAI SẢN
 • Điều 7.- Lao động nữ có thai sinh con thứ nhất, con thứ 2 (trường hợp đặc biệt có hướng dẫn riêng) được ...
 • IV. CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG HOẶC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 • Điều 8.- Người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp bằng 100% tiền lương ...
 • Điều 9.- Sau thời gian điều trị mà thương tật hoặc bệnh tật ổn định người lao động được hưởng chế độ ...
 • Điều 10.- Người hưởng trợ cấp hàng tháng do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp được tổ chức bảo hiểm ...
 • Điều 11.- Trong thời gian làm việc, nếu người lao động bị chết do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp ...
 • Điều 12.- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ...
 • V. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • Điều 13.- Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hàng tháng khi đã đóng góp bảo hiểm xã hội đủ 20 năm ...
 • Điều 14.- Người thuộc diện chế độ hưu trí hàng tháng được hưởng:
 • Điều 15.- Những người chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp ...
 • Điều 16.- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ phối hợp ...
 • Điều 17.- Những người hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp mất sức lao động, chế độ trợ cấp tai nạn lao ...
 • VI. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • Điều 18.- Người đương nhiệm có đóng bảo hiểm xã hội, người hưởng chế độ hưu trí, chế độ trợ cấp tai nạn ...
 • Điều 19.- Người lao động do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, người đã đóng bảo hiểm xã hội 15 ...
 • Điều 20.- Người hưởng chế độ hưu trí chế độ trợ cấp mất sức lao động, chế độ trợ cấp tai nạn lao động ...
 • VII. QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 21.- Quỹ bảo hiểm xã hội được hình thành từ sự đóng góp của người sử dụng lao động, người lao động ...
 • Điều 22.
 • VIII. HỆ THỐNG TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 23.- Chính phủ thành lập hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam để quản lý thống nhất quỹ và ...
 • Điều 24.- Thành lập Hội đồng quản trị bảo hiểm xã hội Trung ương gồm đại diện chủ yếu của Bộ Lao động ...
 • IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25.
 • Điều 26.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 4 năm 1993.
 • Điều 27.- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính phối hợp với Tổng Liên doan Lao động Việt ...
 • Điều 28.- Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ trình Chính phủ ...
 • Điều 29.- Bộ Tài chính cấp kinh phí ban đầu cho tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam hoạt động.
 • Điều 30.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 43-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 43-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 43-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 43-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 43-CP

Đang cập nhật