Nghị định 73-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 73-CP

Tiêu đề: Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp Số hiệu: 73-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/10/1993 Lĩnh vực: Đất đai, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính Thuế Sử dụng Đất nông nghiệp

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73-CP NGÀY 25-10-1993 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ...
 • Điều 1. - Căn cứ để phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là các yếu tố chất đất, vị trí, địa ...
 • Điều 2.- Việc phân hạng đất tính thuế đối với các cây trồng chính được qui định như sau:
 • Điều 3.- Căn cứ tiêu chuẩn hạng đất tính thuế, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp ...
 • Điều 4.- Căn cứ vào tiêu chuẩn hạng đất, thực tế đất đai và kết quả sản xuất ở địa phương. Uỷ ban nhân ...
 • Điều 5.- Theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Uỷ ban nhân dân ...
 • Điều 6.- Chi cục thuế giúp Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn ...
 • Điều 7.- Cục thuế giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và xét duyệt tổng ...
 • Điều 8.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 10 năm 1993.
 • Điều 9.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban ...
 • TIÊU CHUẨN TỪNG YẾU TỐ ĐỂ PHÂN HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ CỦA CÁC CÂY TRỒNG CHÍNH

Nghị định 73-CP năm 1993 Hướng dẫn việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.
Theo Nghị định 73-CP căn cứ để phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là các yếu tố chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và điều kiện tưới tiêu. Tiêu chuẩn của từng yếu tố được xác định quy định trong Nghị định 73-CP. Việc phân hạng đất tính thuế đối với các cây trồng chính được quy định như trong Nghị định 73-CP.
Ngoài ra Nghị định 73-CP còn quy định về những căn cứ tiêu chuẩn hạng đất thực tế, căn cứ tiêu chuẩn hạng đất tính thuế.
Bên cạnh đó Nghị định 73-CP còn đính kèm tiêu chuẩn từng yếu tố để phân hạng đất tính thuế của các cây trồng chính.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 73-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 73-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 73-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 73-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 73-CP

Đang cập nhật