Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Tiêu đề: Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994 Số hiệu: 35-L/CTN Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 22/06/1994 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

 • Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự như sau
 • 1-Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 2- Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 3- Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 4- Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 5- Đoạn 1 và 2 của Điều 21 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 6- Điều 23 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 7- Điều 24 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 8- Các điểm 2, 3, 4 và 5 của Điều 25 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 9- Điểm 2 và 3 của Điều 26 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 10- Điều 29 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 11- Điều 40 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 12- Điều 42 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 13- Điều 51 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 14- Điều 52 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 15- Điểm 3 của Điều 53 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 16- Điều 55 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 17- Điểm 2 của Điều 56 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 18- Điều 61 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • 19- Điều 64 được sửa đổi, bổ sung được sửa đổi, bổ sung
 • Điều 2: Sửa đổi một số chữ của Luật nghĩa vụ quân sự như sau
 • Điều 3
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994 để xử lý:

Tin tức về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Đang cập nhật

Bình luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi 1994

Đang cập nhật