Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản Số hiệu: 59/2005/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Khải Ngày ban hành: 04/05/2005 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 59/2005/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH ...
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2: NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH THUỶ SẢN PHẢI CÓ GIẤY PHÉP
 • Điều 3. Khai thác thuỷ sản là ngành nghề phải có giấy phép
 • Điều 4. Giấy phép khai thác thuỷ sản
 • Điều 5. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép và thu hồi giấy phép
 • Điều 6. Thủ tục và trình tự cấp giấy phép
 • Điều 7. Cơ quan cấp giấy phép
 • Chương 3: NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN
 • Điều 8. Những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản không cần giấy phép
 • Điều 9. Sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản
 • Điều 10. Đóng mới, cải hoán tàu cá
 • Điều 11. Sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản
 • Điều 12. Nuôi trồng thuỷ sản
 • Điều 13. Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản
 • Điều 14. Kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản
 • Điều 15. Chế biến thuỷ sản
 • Điều 16. Kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm
 • Chương 4: THANH TRA, KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH; KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ ...
 • Điều 17. Thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, nghề thuỷ sản
 • Điều 18. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 19. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

Ngày 04 tháng 5 năm 2005 Chính phủ ban hành Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Nghị định 59/2005/NĐ-CP quy định ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản phải có giấy phép.Thủ tục, trình tự cấp giấy phép thực hiện theo quy định của Nghị định này. Bên cạnh đó là quy định điều kiện đối với một số ngành nghề sản xuất, kinh doanh không cần giấy phép.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khai thác thuỷ sản trên các vùng biển và các vùng nước tự nhiên khác của Việt Nam phải có giấy phép khai thác thuỷ sản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp, thời hạn của giấy phép không quá 12 tháng.

Những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau đây không cần giấy phép, nhưng phải bảo đảm các điều kiện của pháp luật quy định: sản xuất, kinh doanh ngư cụ và trang thiết bị khai thác thuỷ sản; đóng mới, cải hoán tàu cá; sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản; nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, kinh doanh thức ăn nuôi thuỷ sản; chế biến thuỷ sản; kinh doanh nguyên liệu thuỷ sản dùng cho chế biến thực phẩm.

Các điều kiện của pháp luật đối với những ngành nghề sản xuất, kinh doanh thuỷ sản không cần giấy phép được quy định cụ thể tại từng điều khoản như: đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá phải có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành vỏ tàu và 01 về động lực..., Cơ sở nuôi trồng thuỷ sản phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật về nuôi trồng thuỷ sản, tiêu chuẩn vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường...

Nghị định 59/2005/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 24/05/2005.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 59/2005/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 59/2005/NĐ-CP

Đang cập nhật