Nghị định 190-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 190-CP

Tiêu đề: Nghị định 190-CP năm 1994 hướng dẫn Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ,chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sỹ Số hiệu: 190-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt Ngày ban hành: 24/12/1994 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Nghị định 190-CP năm 1994 hướng dẫn Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ,chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sỹ

  • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 190-CP NGÀY 24-12-1994 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT ...
  • Điều 1. Trong thời gian tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp hưởng theo chế độ hiện hành về lương và các ...
  • Điều 2. Trong thời gian quân nhân dự bị hạng 1 tập trung huấn luyện, kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến ...
  • Điều 3. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 200% phụ ...
  • Điều 4. Trợ cấp xuất ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện như Quyết định ...
  • Điều 5. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký. Riêng chế độ quy định ở Điều 3 Nghị định này được thực ...
  • Điều 6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn việc thi hành Nghị định ...

Nghị định 190-CP năm 1994 hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự về chế độ, chính sách với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sỹ.
Theo Nghị định 190-CP trong thời gian tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp hưởng theo chế độ hiện hành về lương và các khoản phụ cấp theo lương; các chế độ, chính sách khác được thực hiện như sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam có cùng cấp bậc quân hàm.
Nghị định 190-CP quy định Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 trở đi, hàng tháng được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm cơ bản của mối cấp; từ tháng 37 trở đi, hàng tháng còn được hưởng thêm 50% phụ cấp quân hàm cơ bản của mỗi cấp.
Khoản phụ cấp từ tháng thứ 25 và tháng thứ 37 trở đi nói tại Điều này không áp dụng đối với những hạ sĩ quan, binh sĩ đang học ở các trường đào tạo trong và ngoài quân đội. Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính quy định chế độ đãi ngộ cụ thể đối với đối tượng là học viên nói trên.
Trợ cấp xuất ngũ đối với quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ thực hiện như Quyết định số 595-TTg ngày 15-12-1993 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công an nhân dân khi xuất ngũ. Ngoài ra, hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn 3 năm, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 2 tháng phụ cấp quân hàm cơ bản của mỗi cấp.
Khoản "trợ cấp học nghề" bằng 3 tháng tiền lương tối thiểu của quân nhân khi xuất ngũ, quy định tại điểm 3, Điểm 1 Quyết định số 595-TTg ngày 15-12-1993 của Thủ tướng Chính phủ, nay gọi là "trợ cấp tạo việc làm".

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 190-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 190-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 190-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 190-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 190-CP

Đang cập nhật