Thông tư 03/2005/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2005/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 03/2005/TT-NHNN hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 03/2005/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Phùng Khắc Kế Ngày ban hành: 25/05/2005 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 03/2005/TT-NHNN hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  • THÔNG TƯ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 03/2005/TT-NHNN NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG ...
  • 1. Công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các hợp đồng cho thuê ...
  • 2. Công ty cho thuê tài chính thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với các ...
  • 3. Công ty cho thuê tài chính phải ban hành quy trình về cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với quy định ...
  • 4. Đối với các hợp đồng cho thuê tài chính được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, công ty cho thuê tài chính ...
  • 5. Tổ chức thực hiện:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2005/TT-NHNN để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 03/2005/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2005/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2005/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2005/TT-NHNN

Đang cập nhật