Quyết định 964-QLD/QĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 964-QLD/QĐ

Tiêu đề: Quyết định 964-QLD/QĐ năm 1996 quy định tạm thời quản lý chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người do Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam Số hiệu: 964-QLD/QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Vi Ninh Ngày ban hành: 27/12/1996 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 964-QLD/QĐ năm 1996 quy định tạm thời quản lý chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người do Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định tạm thời quản lý chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực ...
 • Điều 2. Tất cả các mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người có trong danh mục quy định của ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-01-1997.
 • Điều 4. Trưởng các phòng thuộc Cục Quản lý dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và thủ ...
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
 • A. ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI:
 • QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM
 • I- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
 • II- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM NƯỚC NGOÀI
 • III- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM DO CÁC CƠ SỞ NƯỚC NGOÀI, LIÊN DOANH CÓ GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ Ở VIỆT ...
 • IV- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM SẢN XUẤT NHƯỢNG QUYỀN:
 • V- THỦ TỤC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG
 • B. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT, NHẬP KHẨU THÀNH PHẨM MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
 • C. PHÂN PHỐI LƯU THÔNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI
 • D. CÔNG TÁC THANH TRA KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
 • Mẫu 1 ĐƠN XIN CẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
 • Mẫu 2 ĐƠN XIN ẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM NƯỚC NGOÀI NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
 • Mẫu 3 ĐƠN XIN CẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu 4 ĐƠN XIN CẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG MỸ PHẨM SẢN XUẤT NHƯỢNG QUYỀN
 • Mẫu 5 ĐƠN XIN XÁC NHẬN DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG MỸ PHẨM SẢN ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI XIN ...
 • Mẫu 6 DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI XIN NHẬP KHẨU VÀO VIỆT ...
 • Mẫu 7 ĐƠN XIN XÁC NHẬN DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI XIN ĐƯA ...
 • Mẫu 8 DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP TỚI SỨC KHOẺ CON NGƯỜI XIN ĐƯA VÀO VIỆT NAM THAM ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 964-QLD/QĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 964-QLD/QĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 964-QLD/QĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 964-QLD/QĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 964-QLD/QĐ

Đang cập nhật