Thông tư 19/2005/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2005/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 19/2005/TT-BYT hướng dẫn trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (GMP) do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 19/2005/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm Ngày ban hành: 19/07/2005 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 19/2005/TT-BYT hướng dẫn trình tự, thủ tục và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (GMP) do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 19/2005/TT-BYT NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN ...
 • I. QUI ĐỊNH CHUNG
 • II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP
 • 1. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP
 • 2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP
 • III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN GMP:
 • 1. Thủ tục:
 • 2. Qui trình thẩm định:
 • IV. THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GMP:
 • 1. Bộ Y tế quyết định:
 • 2. Tiêu chuẩn của cán bộ thẩm định tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế” (GMP) ...
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC 1: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THẨM ĐỊNH “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT VẮC XIN,SINH PHẨM Y TẾ” (GMP)
 • PHỤ LỤC 2:
 • Mẫu 1 DANH MỤC VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ
 • Mẫu 2 DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐỂ SẢN XUẤT……………………..
 • Mẫu 3 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN “THỰC HÀNH TỐT SẢN XUẤT VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ” (GMP) VIỆT NAM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2005/TT-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 19/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 19/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 19/2005/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 19/2005/TT-BYT

Đang cập nhật