Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thị Tuyết, Trịnh Hồng Dương Ngày ban hành: 25/01/1999 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Dân sự, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn áp dụng Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 01/1999/TTLT-TANDTC ...
 • I. VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM, THUẬT NGỮ TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 58/1998
 • II. VỀ PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 58/1998
 • III. VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP CỤ THỂ
 • 1. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng thuê nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
 • 2. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
 • 3. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
 • 4. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng đổi nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
 • 5. Giải quyết tranh chấp về hợp đồng tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
 • 6. Giải quyết tranh chấp về thừa kế nhà ở giữa cá nhân với cá nhân.
 • 7. Giải quyết tranh chấp về sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, làm thêm diện tích, xây dựng nhà ở mới.
 • 8. Giải quyết tranh chấp về giao dịch dân sự về nhà ở giữa cá nhân với cơ quan, tổ chức.
 • IV. VIỆC TÍNH THỜI HIỆU THEO KHOẢN 2 ĐIỀU 17 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 58/1998
 • V. HIỆU LỰC THI HÀNH CỦA THÔNG TƯ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật