Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Dầu khí sửa đổi 2000

Tiêu đề: Luật Dầu khí sửa đổi 2000 Số hiệu: 19/2000/QH10 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 09/06/2000 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Luật Dầu khí sửa đổi 2000

 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí như sau:
 • 1. Bổ sung Điều 2a như sau:
 • 2. Bổ sung điểm 11 và điểm 12 như sau
 • 3. Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 4. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 5. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 6.Điều 18 được sửa đổi như sau được sửa đổi như sau được sửa đổi như sau được sửa đổi như sau được ...
 • 7.Điều 19 được bổ sung như sau được bổ sung như sau được bổ sung như sau được bổ sung như sau được ...
 • 8. Bổ sung Điều 25a như sau :
 • 9.Điều 27 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 10. được sửa đổi, bổ sung như sau
 • 11. Điều 29 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 12. Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như ...
 • 13.Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 14.Điều 33 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 15.Điều 34 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 16. Điều 35 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • 17. Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau được sửa đổi, bổ sung như sau ...
 • Điều 2. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2000.
 • Điều 3. Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật dầu khí cho phù hợp với ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Dầu khí sửa đổi 2000 để xử lý: