Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Tiêu đề: Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000 Số hiệu: 27/2000/PL-UBTVQH10 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nông Đức Mạnh Ngày ban hành: 24/08/2000 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

  • PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 27/2000/PL-UBTVQH10 NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ...
  • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão như sau:
  • 7. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung:
  • 8. Điều 26 được sửa đổi, bổ sung:
  • Điều 2 Chính phủ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phòng, chống lụt, ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Đang cập nhật

Bình luận về Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão năm 2000

Đang cập nhật