Quyết định 29/1999/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/1999/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 29/1999/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 29/1999/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng Ngày ban hành: 15/03/1999 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 29/1999/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 29/1999/QĐ/BTC NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 1999 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, chi tiết tên và thuế suất thuế nhập khẩu của một số nhóm mặt hàng quy định ...
  • Điều 2. Sắp xếp lại mã số cho mặt hàng: Thuốc lá sợi đã chế biến, vào nhóm 2403, mã số 24031000.
  • Điều 3. Thay thế tên nhóm hàng 4810 quy định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết ...
  • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng cho tất cả các Tờ khai hàng nhập khẩu đã ...
  • DANH MỤC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TÊN VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG CỦA BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/1999/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/1999/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/1999/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/1999/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/1999/QĐ-BTC

Đang cập nhật