Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1

Tiêu đề: Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 432/2000/QĐ-NHNN1 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương Ngày ban hành: 03/10/2000 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 về nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 432/2000/QĐ-NHNN1 NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2000 VỀ ...
 • Điều 1. Cho phép các tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động ngoại hối được huy động vốn có kỳ hạn bằng ...
 • Điều 2. Vàng huy động là vàng miếng hoặc vàng trang sức quy đổi ra vàng miếng theo tiêu chuẩn của các ...
 • Điều 3. Tổ chức tín dụng tự chịu trách nhiệm về hiệu quả và tính an toàn trong việc huy động và sử dụng ...
 • Điều 4. Tổ chức tín dụng quy định mức lãi suất huy động vốn bằng vàng, lãi suất huy động VNĐ bảo đảm ...
 • Điều 5. Tổ chức tín dụng huy động vốn bằng vàng dưới hình thức phát hành chứng chỉ huy động vàng có kỳ ...
 • Điều 6. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện dự trữ bắt buộc bằng VNĐ đối với nguồn vốn huy động ...
 • Điều 7. Tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn huy động bằng vàng để cho vay bằng vàng đối với khách hàng ...
 • Điều 8. Việc cho vay vốn bằng vàng, bằng VNĐ bảo đảm giá trị theo giá vàng được thực hiện theo Quy chế ...
 • Điều 9. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm:
 • Điều 10. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm:
 • Điều 11. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm:
 • Điều 12. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 42/QĐ ...
 • Điều 13. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 432/2000/QĐ-NHNN1

Đang cập nhật