Thông tư 115/2000/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 115/2000/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 115/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành Số hiệu: 115/2000/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng Ngày ban hành: 11/12/2000 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 115/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ tài chính ban hành

 • A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • II. ĐỐI TƯỢNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • III. ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • IV. GIẤY TỜ HỢP LỆ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • V. CĂN CỨ XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • B. MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • I. MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT
 • II. MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢCCHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
 • III. MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NGƯỜI HIỆN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤTKHÔNG ...
 • IV. MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
 • C. MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • D. KÊ KHAI VÀ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • I. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
 • II. THỦ TỤC NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN NHƯ SAU:
 • III. THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN GIAO ĐẤT
 • IV. THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ ...
 • V. THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT KHI ĐƯỢC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN ...
 • VI. THỜI HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA NHÀ ĐANG THUÊ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC (theo Điều 8 Nghị định ...
 • VII. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ
 • E. XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỞNG
 • I. XỬ PHẠT
 • II. KHIẾU NẠI
 • III. HIỆU LỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
 • IV. KHEN THƯỞNG
 • F. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Mẫu số: 01/TSDĐ TỜ KHAI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỜ KHAI NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 • Mẫu số: 02/TSDĐ TỜ KHAI XÁC ĐỊNH MỐC THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐẤT TỜ KHAI XÁC ĐỊNH MỐC THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐẤT ...
 • II. XỬ LÝ TỒN TẠI
 • Mẫu số: 03/TSDĐ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 115/2000/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 115/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 115/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 115/2000/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 115/2000/TT-BTC

Đang cập nhật