Nghị quyết 19/2000/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 19/2000/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 19/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2000 do Chính phủ ban hành Số hiệu: 19/2000/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 29/12/2000 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị quyết 19/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2000 do Chính phủ ban hành

  • NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 19/2000/NQ-CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ ...
  • 1. Chính phủ đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2000 và Chương trình công tác năm 2001 ...
  • 2. Chính phủ đã nghe Báo cáo "Nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ năm 2001" do Bộ trưởng, Trưởng ...
  • 3. Chính phủ đã nghe Báo cáo "Tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12, cả năm 2000 và một số giải pháp ...

Ngày 29/12/2000, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2000/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2000. Cụ thể,

Chính phủ đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2000 và Chương trình công tác năm 2001 của Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Chính phủ đã nghe Báo cáo "Nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ năm 2001" do Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trình.

 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 19/2000/NQ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 19/2000/NQ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 19/2000/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 19/2000/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 19/2000/NQ-CP

Đang cập nhật