Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 148/2000/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 148/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn Ngày ban hành: 25/12/2000 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 148/2000/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Đang cập nhật