Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn một số mức chi áp dụng cho Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành Số hiệu: 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính Người ký: Ngô Thế Dân, Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 08/02/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn một số mức chi áp dụng cho Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 11/2001/TTLT/BTC-BNN&PTNT ...
  • I/ QUI ĐỊNII CHUNG:
  • II/ NỘI DUNG VÀ MỨC CHI:
  • III/ KIỂM TRA, BÁO CÁO VÀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN, QUYẾT TOÁN
  • IV/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Ngày 8/2/2001, Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành Thông tư 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn một số mức chi áp dụng cho Dự án Đa dạng hoá nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triễn nông thôn ban hành. Cụ thể,

 

Dự án bao gồm các hợp phần sau:

Chi cho công tác khuyến nông về cao su

- Chi nghiên cứu về cao su

- Chi cho công tác khuyến nông về chăn nuôi và trồng trọt.

- Mô hình phát triển thí điểm trồng cây ăn quả.

- Chi đo đạc và cấp đất

- Đường vào khu sản xuất.

- Chi hỗ trợ phát triển đồng bào dân tộc ít người.

- Chi phát triển nguồn nhân lực.

- Chi quản lý dự án

Mức chi cụ thể:

Chế độ chi trả tiền lương cho cán bộ của Ban quản lý dự án trung ương và Ban quản lý dự án tỉnh:

+ Đối với cán bộ viên chức nhà nước ở các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp được cử sang làm biệt phái cho Ban quản lý dự án, tiền lương được chi trả theo chế độ lương ngạch bậc hiện hành của Nhà nước.

+ Đối với lao động hợp đồng (nếu có): Giám đốc Ban quản lý dự án trung ương hoặc địa phương tuyển chọn theo hình thức ký hợp đồng, sau khi có ý kiến đồng ý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (đối với Ban quản lý dự án trung ương) và UBND tỉnh (đối với Ban quản lý dự án địa phương) đối với lao động hợp đồng dài hạn; Đối với lao động hợp đồng ngắn hạn áp dụng theo qui định tuyển lao động ngắn hạn;

Mức phụ cấp lương cho Ban quản lý dự án:

Áp dụng cho cán bộ viên chức thuộc biên chế nhà nước làm việc cho Ban quản lý dự án trung ương hoặc địa phương. Ngoài mức lương hiện hưởng theo chế độ tiền lương hiện hành còn được hưởng thêm phụ cấp trong nguồn kinh phí dự án là: 50% lương cơ bản.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/2/2001 và thay thế các văn bản hướng dẫn về mức chi cho dự án trước đây.

Đối với các khoản đã chi trước thời gian ban hành Thông tư được quyết toán theo số thực chi nhưng tối đa bằng mức chi của Thông tư này.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 11/2001/TTLT-BTC-BNN&PTNT

Đang cập nhật