Thông tư 03/2001/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2001/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 03/2001/TT-BYT hướng dẫn kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 03/2001/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Ngọc Trọng Ngày ban hành: 16/02/2001 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 03/2001/TT-BYT hướng dẫn kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế do Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ SỐ 03/2001/TT-BYT NGÀY 16 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ HƯỚNG DẪN KINH DOANH TRANG THIẾT ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Trang thiết bị, dụng cụ y tế bao gồm tất cả dụng cụ, thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận chuyển ...
 • Điều 2. Kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế là một loại hình kinh doanh có điều kiện.
 • Điều 3. Các cơ sở kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế chỉ được hoạt động khi có đủ các điều kiện ...
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ Y TẾ
 • Điều 4. Điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế đối với các doanh nghiệp:
 • Điều 5. Điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế đối với các hộ kinh doanh cá thể:
 • Chương 3: THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ Y ...
 • Điều 6. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế:
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế đối với ...
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế đối với ...
 • Điều 9. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào kết quả thẩm định ...
 • Điều 10. Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị, dụng cụ y tế phải ...
 • Chương 4: KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 11. Kiểm tra, thanh tra
 • Điều 12. Xử lý vi phạm:
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 14/1998/TT-BYT ngày ...
 • MẪU 1 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH (Dùng cho doanh nghiệp)
 • MẪU 2 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH (Dùng cho hộ kinh doanh)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2001/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2001/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2001/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2001/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2001/TT-BYT

Đang cập nhật