Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 21/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 21/2001/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 22/02/2001 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 21/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 21/2001/QĐ-TTG NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN ...
  • Điều 1. Phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 200112010 với những nội dung chủ yếu sau ...
  • Điều 2. Bộ Y tế là cơ quan chủ trì thực hiện Chiến lược, phối hợp với các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài ...
  • Điều 3. Hàng năm, trên cơ sở khả năng của ngân sách nhà nước và tiến độ thực hiện chiến lược, Bộ Tài ...
  • Điều 4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ của mình ...
  • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
  • Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan "thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2001/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2001/QĐ-TTg

Đang cập nhật