Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Tiêu đề: Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT bổ sung điểm 2, Điều 1 Quyết định 2138/GD&ĐT sửa đổi quy chế đào tạo và bồi dưỡng sau đại học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 62/1998/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển Ngày ban hành: 21/11/1998 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 62/1998/QĐ-BGD&ĐT

Đang cập nhật