Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 08/2000/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng Ngày ban hành: 29/03/2000 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 08/2000/TT-BLĐTB&XH NGÀY 29 THÁNG 03 NĂM 2000 ...
 • I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
 • II. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VÀ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • III. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG:
 • IV. UỶ QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • MẪU SỐ 1: ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • MẪU SỐ 2:
 • MẪU SỐ 3: ĐƠN XIN CẤP GIẤYPHÉP LAO ĐỘNG
 • MẪU SỐ 4: LÝ LỊCH TỰ THUẬT
 • MẪU SỐ 5 ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • MẪU SỐ 6: ĐƠN XIN CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 08/2000/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật